04 July

Conservatorio C. Monteverdi 

 

3.30 pm 

Kazuya Saito

 

3.50 pm

Ping-Chen Hsieh

 

4.10 pm

Simone Ivaldi 

 

Break

 

5.10 pm

Valentina Kaufman

 

5.30 pm

Ingmar Lazar

 

5.50 pm

Valentin Malinin

 

6.10 pm

Seung-Hyuk Na